Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας

ΔΔ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας” και στην Αγγλική Γλώσσα “Disease of the nose, maxillofacial area and cranial base”.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Σκοποί του Δ.Δ.Π.Μ.Σ

  • Η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.

  • Η κατάρτιση − εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής των Παθήσεων Ρινός, Βάσης Κρανίου και προσωπικής Χώρας, όπως η Ενδοσκοπική Χειρουργική, η αντιμετώπιση των παθήσεων της ρινός, των διαταραχών του ύπνου, των διαταραχών όσφρησης και γεύσης και των παθήσεων της γναθοπροσωπικής χώρας και βάσης κρανίου.

  • Η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024  στο ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας», και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις υπ. αριθ. 108990/Ζ1/8.9.2022 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/16.9.2022) και 84560/Ζ1/27.7.2023 (ΦΕΚ 4837/τ.Β΄/1.8.2023) Υπουργικές Αποφάσεις (επισυνάπτονται), εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν από 9 Οκτωβρίου έως και 17 Οκτωβρίου 2023 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου…

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ – 1ST ENT SUMMER SCHOOL

Επισυνάπτεται το Δελτίο τύπου για την έναρξη του πρώτου «Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Χειρουργικών Τεχνικών και Παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου – 1ST ENT SUMMER SCHOOL».

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΔΔΠΜΣ  “ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ, ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 Ενημερώνουμε τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές_τριες ότι οι εγγραφές για το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας», θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες από 22 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2023. Δικαιολογητικά εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Για…

Περισσότερα